Moda Yukata Furoshiki 48077 17 Ama

$12.99

Yukata Furoshiki by Debbie Maddy for Moda
48077 17 Ama
100% cotton and 42″ wide

Description

Yukata Furoshiki by Debbie Maddy for Moda
48077 17 Ama
100% cotton and 42″ wide